KU PRZESTRODZE

Przestępstwo w sieci, konsekwencje w realu

Kilka uwag od profesjonalistów dla rodziców

UWAGA KONKURS Z NAGRODAMI

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO / MOTTO / SLOGAN PROMUJĄCE BEZPIECZNE STOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII W SZKOLE

 

 1. Organizatorami konkursu są  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy i Fundacja Nauka i Wiedza.

 2. Celem konkursu jest zapoznanie możliwie szerokich społeczności szkolnych z materiałami udostępnionymi na portalu http://kursor.edukator.pl w ramach pilotażowego programu KURSOR, realizowanego przez Organizatorów w latach 2012 – 2013.

 3. W konkursie mogą brać udział uczennice i uczniowie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz z polskich placówek oświatowych za granicą.

 4. Konkurs polega na:

  1. zarejestrowaniu się w serwisie internetowym http://kursor.edukator.pl(rejestracja nie jest konieczna dla osób, które mają już swoje konto na tym portalu)

  2. obejrzeniu 5 filmów animowanych, opublikowanych na stroniehttp://edukator.pl/Krasnoludki-2-0,8908.html (ponadto dla ułatwienia przy każdym pytaniu w quizie jest zamieszczony film, którego pytanie dotyczy)

  3. udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań wylosowanych spośród 50 pytań dotyczących treści wszystkich filmów

  4. zaproponowaniu hasła / motta / sloganu promującego bezpieczne stosowanie nowych technologii w szkole

  5. udzielenie odpowiedzi jest możliwe za pośrednictwem formularza quizu udostępnionego przez Organizatorów projektu na stronie internetowejhttp://www.kursor.edukator.pl

 5. O nagrody będą mogły ubiegać się tylko te osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań oraz zaproponują hasło / motto / slogan promujący bezpieczne stosowanie nowych technologii w szkole.
 6. Hasło / motto / slogan muszą być zapisane w języku polskim.
 7. Organizatorzy powołają Komisję oceniającą proponowane hasła i przyznającą nagrody za najciekawsze i najbardziej oryginalne hasło / motto / slogan.
 8. Nagrody

  1. I miejsce – tablet multimedialny

  2. II miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny

  3. III miejsce – odtwarzacz MP4

  4. 20 wyróżnień w postaci drobnych upominków

 9. Harmonogram konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2014 r. i trwa do 30 września 2014 r.

  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 listopada 2014 r.

  3. Nagrody zostaną rozesłane do laureatów do 20 grudnia 2014 r.

 10. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Fundacja Nauka i Wiedza z siedzibą w Warszawie (02-791) ul. Stryjeńskich 21. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb przekazania nagród laureatom i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Organizatorzy informują, że każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania.
 11. Obowiązywanie Regulaminu

  1. niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie http://kursor.edukator.pl

  2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.

Szkolna gazetka:

Skip available courses

Available courses

Tutaj znajdują się materiały dotyczące właściwego zachowania w sieci. Warto sobie pewne sytuacje przypomnieć, niektóre uświadomić lub po prostu więcej się dowiedzieć. W kursie są pytania i zadania dodatkowe na 6 dla wszystkich chętnych uczniów.

Jesli chcesz brać udział w konkursach informatycznych, koniecznie tu zaglądaj!

Kurs zawiera materiały lekcyjne przeznaczone dla klasy 6.

Kurs zawiera materiały lekcyjne przeznaczone dla klasy 5.

Z kursu mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie. Warunkiem udziału jest przestrzeganie zasad netykiety, które są wartością nadrzędną każdego serwisu społecznościowego w Internecie.

Kurs on-line jest uzupełnieniem zajęć stacjonarnych, które odbywają się w każdy piątek na 7 i 8 godzinie lekcyjnej.

Uczniowie po części sami określają tematykę zajęć i zajmują się wspólnymi projektami grupowymi. Tematyka części zajęć jest określona przez nauczyciela.